Dødsbo Skip til hoved indholdet

Pas på jer selv!

Arbejdet i en afdelingsbestyrelse er frivilligt. Det fremgår af lovgivningen. Det betyder også, at I ikke modtager løn eller honorar for at sidde i bestyrelsen.

Men. Afdelingsmødet kan godt beslutte, at I modtager godtgørelse til dækning af jeres udgifter i forbindelse med fx bestyrelsesmøder eller gaver. De fleste afdelinger har afsat et beløb (det fremgår af konto 119 i jeres budget).

Plus Bolig har udarbejdet retningslinjer for udbetaling af godtgørelse (se nedenfor). Og vi opfordrer jer til at være omhyggelige og transparente omkring jeres godtgørelse. Opstår der tvivl om størrelsen af godtgørelsen, kan det føre til mistillid og uenighed blandt beboerne i afdelingen.

Husk det er beboerne i afdelingen, der betaler godtgørelsen.

 • Godtgørelse gives som udgangspunkt for rimelige dokumenterede udgifter, som f.eks. 

  • Udgifter til afdelings- /bestyrelsesmøder 
  • Gaver 
  • Kontorhold
  • Julefrokost 

  Godtgørelsen kan også omfatte ikke-dokumenterede udgifter til telefoni mv. Det vil sige, at I som afdelingsbestyrelse har mulighed for at få godtgjort jeres udgifter til telefonsamtaler inden for deres frivillige arbejde, (jf. ligningslovens §7m). Beløbet er pt. kr. 1200, som udbetales en gang årligt.

 • Det er afdelingsmødet, der bestemmer, hvor meget der kan og skal afsættes til afdelingsbestyrelsens arbejde. Herunder også godtgørelse for eksempelvis telefon- eller mødeudgifter.

  Det er jer i bestyrelsen, som beslutter hvem i bestyrelsen, der skal modtage denne refusion.

  Beløbet er specificeret i afdelingens budget og regnskab, så sørg for, at I kan 'stå på mål' for beløbets størrelse. 

  Godtgørelsen skal dække rimelige udgifter, I har haft i forbindelse med jeres frivillige arbejde i bestyrelsen.

Principper om godtgørelse / honorering til afdelingsbestyrelsen

Som en hjælp for alle afdelingsbestyrelser, har Plus Boligs repræsentantskab i 2019 vedtaget disse retningslinjer.