Akutte Skader Skip til hoved indholdet

Akutte Hændelser

  • Ingen vand, el eller varme i boligen
  • Hærværk og indbrud gennem terrassedøre, vinduer og døre
  • Stoppet toilet
  • Større vandskade som følge af rørbrud eller skybrud
  • Problemer med lås til yderdøre, så i ikke kan komme ind
  • Ingen vand, el eller varme i fælleslokaler til et beboerarrangement

Ved Akutte Skader

Kontakt SSG Group