Skift til elektronisk nyhedsformidling Skip til hoved indholdet

Skift til elektronisk nyhedsformidling

Skift til elektronisk nyhedsformidling

Gå tilbage
Få informationer på den lette måde!

 

Vi effektiviserer og sender fra 2021 posten ud digitalt. De fleste vil gerne modtage nyheder på deres telefon eller pc. Det forstår vi godt. Fremover får du en hurtigere og mere tidssvarende information, samtidig med at vi skåner miljøet og sparer tid og penge.

Du får information via:

› Mail
www.plusbolig.dk
https://minside.plusbolig.dk
› SMS

Få digital post hurtigt og sikkert – opret dig på Min Side

 

Vi værner om din sikkerhed og dine personlige oplysninger. Sikkerheden ved at bruge elektronisk post er højere end ved husomdelt information. Det er kun den rette modtager, der får adgang til brevet. For at vi kan sende dig elektronisk post, skal du oprette dig som bruger på ”Min Side” og indtaste dine oplysninger, mail og telefon. Er du oprettet, så husk at opdatere dine oplysninger med din nyeste mailadresse og dit telefonnummer.

Lovgrundlag

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ændret i bekendtgørelsen om normalvedtægter*, der gælder for almene boligorganisationer. Disse ændringer har vi indarbejdet i vores vedtægter, som repræsentantskabet har vedtaget i august 2020.

 

Det betyder:

› Alle digitale dokumenter (e-mails) opfylder lovens krav om skriftlighed.

› Lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan fritages for at modtage digitale dokumenter efter normalvedtægterne.

› Der er indsat et krav om, at boligorganisationer ved et fysisk brev skal oplyse lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.

 

*Lovbekendtgørelse BEK nr. 718 af 13/06/2016 Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Fritagelse for at modtage digital kommunikation

Er du fritaget for at modtage digital post, skal du indsende en kopi af din fritagelse til Plus Bolig. Du er velkommen til at komme forbi Plus Boligs kontor, hvis du har brug for hjælp til at tage en kopi af din fritagelse.

Du kan få hjælp til at søge om fritagelse for digital post hos Borgerservice i din kommune. Du kan også bede andre om hjælp til at fritage dig. Vejledning finder du her:

  • Aalborg Kommune
  • Vesthimmerlands Kommune

Vil du kontakte Plus Bolig?