Fokus på trivsel i beboer(sam)arbejdet Skip til hoved indholdet

Fokus på trivsel i beboer(sam)arbejdet

Fokus på trivsel i beboer(sam)arbejdet

Gå tilbage
Hos Plus Bolig er vi optaget af, hvordan vi kan styrke den oplevede trivsel, både i samarbejdet med vores beboere, vi er til for - og i arbejdslivet blandt kollegerne.

I starten af 2023 modtog vi en flot bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø blandt vores medarbejdere. Læs mere om bevillingen her. Indsatsen består af interviews, trivselsdage og lederseminar.

I forbindelse med opstarten af forløbet sagde HR- & GDPR ansvarlig hos Plus Bolig, Karina Dalsgaard: "Indsatsen skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at afdække, hvad der konkret udfordrer mest. Og vi vil klæde medarbejdere og ledere på med evidensbaserede redskaber, der styrker mental robusthed, øger trivslen og gør os bedre i stand til at møde beboerne med overskud og imødekommenhed.".

En stor tak skal lyde til Kirsten Kjellberg fra Lederiet, som har faciliteret de tre trivselsdage, vi nu har afholdt med stor succes. Det har været nogle givende dage, som vi er gået fra med nye redskaber, træning og viden om mental robusthed, vi kan arbejde videre med, både i fællesskab men også individuelt. God trivsel er nemlig en kilde til at have det godt og gøre det godt, så vi bedst muligt kan tilgå hverdagen med overskud og arbejdsglæde.

Vil du kontakte Plus Bolig?