Boligforening, kommune og forsyningsselskab indgår klimapartnerskab Skip til hoved indholdet

Boligforening, kommune og forsyningsselskab indgår klimapartnerskab.

Boligforening, kommune og forsyningsselskab indgår klimapartnerskab.

Gå tilbage

Et klimapartnerskab mellem den almene boligforening Plus Bolig, Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning skal reducere boligforeningens udledning af drivhusgasser som et led i en større indsats for fremtidens bæredygtige boliger. Plus Bolig administrerer knap 3.800 lejeboliger i Aalborg og omegn. Hos Plus Bolig er bæredygtighed en ledestjerne. Boligforeningen vil blandt andet indføre genbrugsordninger og løbende forbedre affaldssorteringen for beboerne, udarbejde grønne regnskaber for CO2- udledningen, optimere ressourceforbruget ved renoveringer og undersøge muligheden for at etablere alternative energikilder. Nu bliver den grønne indsats sat i system via et klimapartnerskab med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning.

Med klimapartnerskabet forpligter Plus Bolig sig til at bidrage til det nationale mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990. Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning understøtter denne indsats. Det sker bl.a. ved at udarbejde en fælles plan for, hvordan Plus Boligs afdelinger kan reducere energiforbruget fra boliger, transport og indkøb.

Om indsatsen, fortæller formand for Plus Bolig, Ebbe Dalsgaard:

”Som boligorganisation har vi både et socialt ansvar for at skabe gode boliger og et ansvar for klimaet. Plus Boligs udgangspunkt er en bred tilgang til bæredygtighed, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Plus Bolig vil være blandt de grønneste og mest bæredygtige boligorganisationer i Nordjylland, og med klimapartnerskabet sætter vi vores indsats i system. Vi tænker bæredygtighed ind i den daglige drift, i renoveringer og når vi bygger nyt. Vi kommer til at sætte konkrete mål for reduktion, og vi involverer alle vores afdelinger i, hvordan vi kommer i mål.”

Arbejdet med at definere indsatserne i klimapartnerskabet begynder 12. november 2020, hvor Plus Bolig holder et møde med formændene for afdelingsbestyrelserne om, hvordan de enkelte afdelinger kan bidrage til det fælles mål.

Lasse Olsen, som er rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune samt bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning, siger:

”Jeg er rigtig glad for, at Plus Bolig har valgt at indgå i et klimapartnerskab med os. I 2030 skal vi have reduceret vores udledning af drivhusgasser med 70 pct. Det er et ambitiøst mål, som vi i Aalborg også skal bidrage til. Det ligger i Aalborgs DNA, at vi går sammen om at udvikle fremtidens løsninger, og klimapartnerskaber er netop et eksempel på, hvordan vi sammen bidrager til at indfri ambitionen på klimaområdet. Samtidig er vi med til at inspirere andre til at få et grønnere forbrug i eget hjem og i den enkelte boligafdeling. Modellen er helt unik for Aalborg Kommune, og jeg har stor tiltro til, at vi sammen gør en forskel for klimaet”. 

Med klimapartnerskabet er Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning forpligtet at levere ydelser, som fremmer energieffektivitet og grønne energiløsninger for boligforeningen. Det sker bl.a. gennem en gradvis indfasning af vedvarende energikilder i fjernvarmen og udfasning af fossile brændsler. Desuden er der fokus på at gøre det nemt for beboerne at være grønne i hverdagen.

Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning har i alt indgået klimapartnerskaber med tre boligorganisationer, som tilsammen administrerer over 16.000 lejeboliger.

 

For mere information kontakt:

Ebbe Dalsgaard, formand for Plus Bolig, tlf. 27520346 eller ebda@plusbolig.dk 

Lasse Olsen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune samt bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning, tlf. 99319401 eller lo-byraad@aalborg.dk

Zacharias Brix Madsen, Grøn Agent i Aalborg Kommune, tlf. 25199362 eller zacharias.madsen@aalborg.dk 

Vil du kontakte Plus Bolig?