BL kredsvalg i 4. kreds Skip til hoved indholdet

BL kredsvalg i 4. kreds

BL kredsvalg i 4. kreds

Gå tilbage

Onsdag d. 20. marts var der kredsvalgsmøde i BL 4. kreds, og vi er stolte over, at vi i Plus Bolig har beboerdemokrater, der ønsker at gøre en indsats for fællesskabet.

Derfor glæder vi os over, at Carsten Rønfeldt stillede op og blev valgt til repræsentantskabet. Samtidig blev Kirsten Frederiksen og Jørgen Behrentzs valgt som suppleanter - henholdsvis 2. og 5. suppleanter.

BL - Danmarks Almene Boliger er en interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer og dem, der bor i almene hjem. BL har 11 lokale kredse fordelt i Danmark, som fungerer som bindeled mellem BL og boligorganisationerne.

Fra Plus Bolig skal der lyde et stort tillykke med valget!

Vil du kontakte Plus Bolig?