A og B-ordning Skip til hoved indholdet

Der er forskel på, hvordan boligerne er vedligeholdt ved indflytning.

Vedligeholdelsesordning

I forbindelse med din indflytning vil der være forskel på om boligen er normalistandsat. Det fremgår af vedligeholdelsesreglementet om din bolig vedligeholdes efter A- eller B-ordningen.

Det er beboerne i din afdeling, som på afdelingsmødet beslutter, hvilken vedligeholdelsesordning der skal gælde i afdelingen.

Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder, uanset om der er A- eller B-ordning, i afdelingen.

A-ordning

Flytter du ind i en bolig med A-ordning, fremstår boligen normalistandsat, hvilket omfatter nødvendig maling af vægge og lofter. Til gengæld står du selv for vedligeholdelsen, så længe du bor i boligen.

Ved fraflytning deles udgiften til normalistandsættelse, mellem fraflytter og afdelingen. I bo-perioden optjener lejer 1% pr. måned (efter det første år) til udgifterne til normalistandsættelse. Det vil sige, at jo længere tid man har boet i afdelingen, jo billigere bliver istandsættelsen ved fraflytning. 

Lejer betaler altid udgifterne til istandsættelse, hvis der er tale om misligholdelse.  

B-ordning

Flytter du ind i en bolig med B-ordning, er den ofte ikke normalistandsat og der er ofte ind- og fraflytning samme dag. 

Lejer indbetaler hver måned et fast beløb, til boligens vedlige-holdelseskonto, som bruges til løbende vedligehold af boligen. Herunder malerarbejde, tapetsering og let-slibning af gulv. 

Boligselskabet har de første 14 dage af indflytters bo-periode til nødvendig vedligeholdelse. I denne periode kan der være behov for gulvbehandling og lignende, hvilket betyder at man som udgangspunkt ikke kan forvente, at boligen er klar til indflytning, før efter de 14 dage. 

Folder om vedligeholdelse

Læs mere om A- og B-ordningen samt reglerne om vedligeholdelse af din bolig i folderen her fra BL

Vedligeholdelsesreglementet

Du får vedligeholdelsesreglementet tilsendt sammen med din huslejekontrakt inden indflytning. Du kan også finde det på Min side