Genhusning Skip til hoved indholdet

Kort og godt om genhusning ved renovering

 

I forbindelse med store renoveringer i afdelingerne, kan det være nødvendigt, at der skal ske genhusning, hvis arbejdet i din bolig er så omfattende, at du ikke kan bo i boligen imens, eller at renoveringen er så omfattende, at din bolig forsvinder eller forandres til en anden størrelse.


Genhusning betyder derfor, at du skal bo et andet sted end i din nuværende bolig enten midlertidig eller permanent.

Der er to typer af genhusninger:

  • Midlertidig genhusning
    Du flytter tilbage til din bolig efter endt renovering
  • Permanent genhusning
    Du flytter permanent til en anden bolig

 


Plus Bolig hjælper med genhusningen

 

I nogle tilfælde kan du få mulighed for at vælge hvilken type genhusning du ønsker. I tilfælde af uenighed er det boligorganisationen, der træffer beslutning om genhusningsformen for dig. Dine flytteudgifter dækkes ved både permanent og midlertidig genhusning.


Genhusningskonsulenten hjælper med at løse genhusningsopgaven, og der vil komme specifik information til dig som lejer, hvis du bor i en afdeling der skal under renovering og der skal ske genhusning.


Mulighederne kan variere fra renovering til renovering alt efter hvad der skal ske i afdelingen og hvor længe renoveringen varer for de enkelte.

 

Midlertidig genhusning – hvad har jeg ret til?

 

Du bliver henvist til at bo et andet sted – oftest i et andet lejemål, når du i en periode ikke kan bo i din egen bolig i forbindelse med, at din bolig bliver renoveret. I kortere perioder med genhusning kan du opleve at blive genhuset i en midlertidig løsning som pavillon eller på et hotel.


Genhusningsboligen skal være passende, således at den er rimelig i forhold til størrelsen af den samlede husstand og hvor lang tid du skal genhuses.

 

Permanent genhusning – hvad har jeg ret til?

 

Hvis du ikke kan vende tilbage til din bolig, skal der ske permanent genhusning. Det kan ske, hvis dit lejemål bliver nedlagt eller bygget om til en anden boligtype eller en anden størrelse.


Hvis vi opsiger din lejeaftale på grund af ombygning eller nedrivning, har du ret til en ny bolig af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr.


Vores genhusningskonsulent vil arbejde på at finde den bedste løsning for dig.

 

  • I nogle renoveringssager kan man udføre arbejdet imens du bor i boligen og det er derfor ikke nødvendigt at genhuse beboerne. Det betyder, at du i en periode skal leve med de gener, som renoveringsarbejdet medfører, mens du bor i boligen.

  • Hvis der er vedtaget en renoveringssag i din afdeling der betyder du skal genhuses, vil du modtage mere specifik information fra Plus Bolig om hvordan du skal genhuses, og hvilke muligheder du har.

  • Du kan læse mere om rettigheder via linket

Kontakt vores genhusningskonsulent

Du kan skrive til Birgitte Ljørring på mail: blj@plusbolig.dk