Dødsbo Skip til hoved indholdet

Plus Bolig er bygget op omkring et beboerdemokrati, hvor afdelingsbestyrelserne spiller en vigtig rolle som bindeled til vores administration og drift.

Samarbejdet med vores medarbejdere er derfor prioriteret højt.

Vi respekterer hinanden

Vores medarbejdere i administration og drift er ansat til – med deres faglige viden – at rådgive os samt udføre planlagte opgaver. Samtidig skal de sikre, at vi som beboerdemokrater overholder gældende love og regler.

Vi er alle sammen afhængige af hinanden. Og vores beboerdemokrati fungerer kun, når vi respekterer og anerkender, at vi har forskellige roller og kompetencer. I praksis fungerer beboerdemokratiet bedst, når vi gennem dialog taler os frem til løsninger.

Ta’ medarbejderne i driften med på råd, hvis I får en ide til forbedringer i afdelingen.

Og kontakt administrationen, hvis I har spørgsmål omkring økonomi, udlejning eller beboerhenvendelser.

Har I brug for hjælp – eller mangler I mere information?

Husk – I er altid velkomne til at kontakte en af vores medarbejdere i administrationen.