Dødsbo Skip til hoved indholdet

I er beboernes ambassadører

Roller og kompetencer i vores beboerdemokratiske organer er fastlagt via lovgivningen, og afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at varetage afdelingens og alle beboernes interesser.

Det gør I ved at arbejde konstruktivt med de beslutninger, som afdelingsmødet træffer, og være i dialog med Plus Boligs administration.

I kan altså ikke selv træffe beslutninger på vegne af afdelingen, men til gengæld får I stor viden om afdelingens økonomi og drift og bliver beboernes ambassadører. I kan også stille forslag på afdelingsmødet og derved få jeres ideer gennemført.

Har I brug for hjælp – eller mangler I mere information?

Husk – I er altid velkomne til at kontakte en af vores medarbejdere i administrationen.