Budgettet Skip til hoved indholdet

Afdelingen har sit eget budget, som godkendes af beboerne på afdelingsmødet i sensommeren.
Det er en stor fordel, hvis I som afdelingsbestyrelse har sat jer ind i hvordan afdelingens økonomi hænger sammen,

Brug tid på budgettet

Det lyder måske ikke som det mest spændende. Men når I arbejder med budgettet får I indblik og indflydelse på afdelingens udvikling.

Vi har samlet nogle af de vigtigste punkter her og vil opfordre jer til at kontakte Plus Boligs administration, hvis I har spørgsmål til budgettet.


Kort om budgettet

 • Jeres budget skal være i balance. Det betyder, at den husleje, I betaler i jeres afdeling også skal bruges i jeres afdeling*. Der er ingen, der skal tjene på huslejen.

  Det betyder omvendt også at afdelingen selv skal spare op til den vedligeholdelse, der er nødvendig for at boligerne fortsat kan forblive attraktive at udleje.

  Udgifterne kan groft opdeles i følgende:

  • Faste udgifter er skatter, lån og afgifter, som vi ikke kan gøre noget ved
  • Opsparingen (henlæggelser) skal bruges til planlagt vedligeholdelse.
  • Fællesudgifter er det I deler. For eksempel vaskeriet og gårdlys
  • Drift og service er alt det, ejendomsfunktionærerne laver
  • I budgettet er der også sat penge af til fællesskabet. Og her har I et rådighedsbeløb, som I kan bruge i afdelingen.

   

  Vi vil opfordre jer til at gennemgå budgettet sammen med administrationen.

   

  * Alle husstande betaler et administrationsgebyr til Plus Bolig, som dækker udgifterne til den fælles administration og de funktioner, som er nødvendige for at vi alle sammen kan overholde regler og love. Samt at vi kan lave fælles løsninger til gavn for alle.

 • Arbejdet med budgettet begynder på den årlige 'Markvandring'. Her går I en tur i afdelingen sammen med driften. Og I får mulighed for at se, hvilke arbejder der er planlagt i de kommende år.

  Alle de arbejder, der indgår i jeres planlagte vedligeholdelsesplan (DV-planen) skal betales af jeres opsparing.

  Jeres afdeling må ikke 'spare for lidt op', så der kommer til at mangle penge til kommende års vedligeholdelsesarbejder. 

  Når vedligeholdelsesplanen er opdateret udarbejder administrationen et udkast til jeres budget for det kommende år. 

  I får budgettet i forsommeren, og her vil vi opfordre jer til at bede om et møde med administrationen, så alle spørgsmål til budgettet er besvaret, inden det udsendes til beboerne før sensommerens afdelingsmøde.

   

 • Afdelingens DV-plan er en lovpligtig 30 årsplan, som skal indeholde alle nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

  Planen udarbejdes af Plus Boligs administration, men skal også godkendes af jer. Og så skal den med jævne mellemrum også granskes af eksterne byggesagskyndige.

  Det er altså faglige og tekniske vurderinger, der ligger til grund for planen.

  Alle udgifter til vedligeholdelse skal betales af afdelingens opsparing. På den måde har tidligere beboere betalt for de vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres nu. Og I skal henlægge en del af jeres husleje til kommende år.

  På den måde kan huslejeudviklingen holdes stabil og uden store udsving.

   

 • I råder over beløbet på konto 119 i jeres budget.

  Arbejdet i afdelingsbestyrelsen er ulønnet og frivilligt. Men afdelingsmødet kan sætte penge af i budgettet, som I råder over. Det er penge som efter afdelingsmødets godkendelse kan gå til for eksempel fællesarrangementer, kurser og mødeudgifter.

  Beløbet fremgår af konto 119 i jeres budget, og afdelingsmødet kan hvert år beslutte, hvor meget der skal afsættes.

  Populært kan man kalde konto 119 for ’fællesskabets kasse’. Altså penge, som I kan bruge til fælles aktiviteter i afdelingen.