Afd. 1026 - Facaderenovering Skip til hoved indholdet

Doravej: Ny facadebeklædning, vinduer samt efterisolering mod nord og øst

Om Byggeprojektet

Afdeling 1026 har lige gennemgået en facaderenovering, af nord- og østvendte facader, på alle boligblokke. Facadebeklædning samt vinduer er udskiftet og der er efterisoleret, for at håndtere kuldebroer og trækgener i bebyggelsen. I samme forbindelse er der etableret dørtelefon og brandalarmeringsanlæg, i alle opgange. Renoveringsprojektet blev afleveret maj 2022. Den endelige økonomi afklares snarest muligt, hvorefter beboerne varsles om projektets huslejestigning. 

I år 2020 afsluttedes en beton- og hegnsrenovering, som gav udeområder samt syd- og vestvendte facader et løft. I løbet af 2022 udføres de sidste mangler i forbindelse med 1-års eftersynet på beton og hegn. Beboere orienteres løbende. 

 

Udførselsperiode: Februar 2020 – Januar 2022

Antal lejemål: 207 boliger

Anlægssum: Ca. 27 mio. kr. inkl. moms

 

Renoveringsprojektet vil medføre en huslejestigning for afdelingens beboere. Til venstre ses forventet husleje for de forskellige lejlighedstyper, efter renoveringens udførelse. 

  • Gå til Afdeling 1026

    Her findes generel information om afdelingen

  • Gå til Min side

    Som beboer kan du gå direkte til "Min side" herfra

  • Gå til Genhusning

    Der er ikke genhusning i dette byggeprojekt

Vores byggeprojekter

Vil du følge med i vores andre byggeprojekter? Se dem her: