Afd. 1026 - Facaderenovering Skip til hoved indholdet

Doravej: Ny facadebeklædning, vinduer samt efterisolering mod nord og øst

Om Byggeprojektet

I afdeling 1026 renoveres nord- og østvendte facader på boligblokkene i bebyggelsen. Facadebeklædning samt vinduer udskiftes og der efterisoleres, for at håndtere kuldebroer og trækgener i bebyggelsen. I samme forbindelse etableres dørtelefon og brandalarmeringsanlæg i alle opgange.

I år 2020 afsluttedes en beton- og hegnsrenovering, som gav udeområder samt syd- og vestvendte facader et løft. I løbet af 2021 udføres 1-års eftersyn, for at finde og udbedre eventuelle fejl og mangler. Beboere orienteres løbende.

 

Udførselsperiode: Februar 2020 – Januar 2022

Antal lejemål: 207 boliger

Anlægssum: Ca. 27 mio. kr. inkl. moms

 

Renoveringsprojektet vil medføre en huslejestigning for afdelingens beboere. Til venstre ses forventet husleje for de forskellige lejlighedstyper, efter renoveringens udførelse. 

Dokumenter vedrørende byggeprojektet

Her kan du finde relevante dokumenter vedrørende projektet:

  • Gå til Afdeling 1026

    Her findes generel information om afdelingen

  • Gå til Min side

    Som beboer kan du gå direkte til "Min side" herfra

  • Gå til Genhusning

    Der er ikke genhusning i dette byggeprojekt

Vores byggeprojekter

Vil du følge med i vores andre byggeprojekter? Se dem her: